Aktiviteter

Teambuilding

Vi liker å skille mellom teambuilding og underholdende aktivitet. Teambuilding krever samhandling, meningsutveksling og interaktivitet mellom mennesker for et felles mål. Og aller viktigst, det bør ha en overføringsverdi til det daglige virke man jobber med.  Derav skille mellom det å f.eks. planlegge, diskutere løsninger, gjennomføre og løse oppgaver etter gitte faglige rammer og det å utføre aktiviteter uten de faglige rammene.

Å finne riktig innhold krever at vi avdekker formålet sammen med kunden. Skal man bygge teamet tettere sammen, kan en faglig rettet teambuilding være løsningen. Skal man friske opp hodet mellom tunge faglige bolker kan en mer underholdende aktivitet være løsningen. Dette kan selvsagt også settes i en kombinasjon, i eksempelvis en 5-kamp med faglige innslag og enklere underholdningsaktiviteter om hverandre.

Aktivitet

Det å gjøre noe helt annet sammen enn hva man gjør til daglig i jobben styrker den sosiale kapitalen betraktelig. Og folk som kjenner hverandre godt, trives gjerne bedre i lag. Hvem visste vel at Beate på salg var distriktsmester i dart. Eller Jon i kantina var sanger i bluesband. Uante sider kan komme frem når man setter en gruppe mennesker til å gjøre nye ting sammen. Med nøye forarbeid setter vi sammen aktiviteter som er tilpasset gruppen og samlingens formål. Noe som passer for alle og styrker følelsen av å være en del av noe.

CSR

Corporate Social Responsibility er gjerne omtalt som «selskapets sosiale samvittighet» og dens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis. Høres kanskje komplisert ut, men om man tenker på CSR i aktivitetssammenheng vil det kunne være aktiviteter som gagner samfunnet, en forening, miljøet, destinasjonen man er på, barn, eldre etc. Om man bygger noe, kan man bygge noe man kan gi videre isteden for riv og kast? Kan man pusse opp sommerpaviljiongen på eldresenteret? Kan man plukke plast på stranda eller i skogen? Stå på torget og underholde til inntekt for et humanitært formål Snakk med oss om CSR-aktiviteter, bli med å gjør en forskjell!

Som Miljøfyrtårn er vi selvsagt også opptatt av avtrykket etter denne typen aktivitet. Gjenbruk og bærekraft er nøkkelord som går igjen i planleggingen så vel som gjennomføring.