Teambuilding og aktiviteter

Teambuilding

Teambuilding er noe alle bedrifter har godt av å fokusere på med jevne mellomrom. Vi i Kjentfolk har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med nettopp dette og skreddersyr gjerne et opplegg for dere.

Hvorfor er teambuilding viktig?

Det er flere grunner til hvorfor din bedrift burde sette av tid til teambuilding. De åpenbare grunnene er hvordan dette bidrar til å styrke samholdet på arbeidsplassen, noe som igjen skaper bedre kommunikasjon blant de ansatte. For bedriften sin del vil dette gi bedre håndtering av konflikter og utfordringer, i tillegg til at ansatte som trives på arbeidsplassen generelt vil yte bedre og gi det lille ekstra i arbeidshverdagen.

Aktiviteter til teambuilding

Teambuilding kan være så mangt, og trenger ikke å kreve store kostnader og mye tid. Du kan selv legge til rette for dette med mindre aktiviteter på selve arbeidsplassen, eller du kan unne de ansatte en dag utenfor kontoret med skreddersydde aktiviteter.

Våre tips til teambuildingaktiviteter

Vi liker å skille mellom teambuilding og underholdende aktivitet. Teambuilding krever samhandling, meningsutveksling og interaktivitet mellom mennesker for et felles mål. Og aller viktigst, det bør ha en overføringsverdi til det daglige virke man jobber med.  Derav skille mellom det å f.eks. planlegge, diskutere løsninger, gjennomføre og løse oppgaver etter gitte faglige rammer og det å utføre aktiviteter uten de faglige rammene.

Å finne riktig innhold krever at vi avdekker formålet sammen med kunden. Skal man bygge teamet tettere sammen, kan en faglig rettet teambuilding være løsningen. Skal man friske opp hodet mellom tunge faglige bolker kan en mer underholdende aktivitet være løsningen. Dette kan selvsagt også settes i en kombinasjon, i eksempelvis en 5-kamp med faglige innslag og enklere underholdningsaktiviteter om hverandre.

Det å gjøre noe helt annet sammen enn hva man gjør til daglig i jobben styrker den sosiale kapitalen betraktelig. Og folk som kjenner hverandre godt, trives gjerne bedre i lag. Hvem visste vel at Beate på salg var distriktsmester i dart? Eller Jon i kantina var sanger i bluesband? Uante sider kan komme frem når man setter en gruppe mennesker til å gjøre nye ting sammen. Med nøye forarbeid setter vi sammen aktiviteter som er tilpasset gruppen og samlingens formål. Noe som passer for alle og styrker følelsen av å være en del av noe.

CSR - Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility er gjerne omtalt som «selskapets sosiale samvittighet» og dens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis. Dette høres kanskje komplisert ut, men om man tenker på CSR i aktivitetssammenheng vil det kunne være aktiviteter som gagner samfunnet, en forening, miljøet, destinasjonen man er på, barn, eldre etc. Om man bygger noe, kan man bygge noe man kan gi videre isteden for riv og kast? Kan man pusse opp sommerpaviljiongen på eldresenteret? Kan man plukke plast på stranda eller i skogen? Stå på torget og underholde til inntekt for et humanitært formål Snakk med oss om CSR-aktiviteter, bli med å gjør en forskjell!

Som Miljøfyrtårn er vi selvsagt også opptatt av avtrykket etter denne typen aktivitet. Gjenbruk og bærekraft er nøkkelord som går igjen i planleggingen så vel som gjennomføring.