Om Kjentfolk AS

Arrangement
Kjentfolk AS er totalleverandør av arrangement og en betydelig aktør i bransjen med årelang erfaring. På en sikker og god måte tilrettelegger, skreddersyr og gjennomfører vi alle typer arrangement uansett størrelse, kompleksitet og budsjett – alt tilpasset dine ønsker og behov! Vi hjelper deg med edutainment, faginnhold, underholdning, konsepter, digitale arrangement, utenlandsreiser, eventmarkedsføring, deltagerhåndtering, avanserte tekniske løsninger innen lyd, lys, scene og bilde, valg av lokasjon, mat & drikke, casinoutleie, transport/logistikk og aktiviteter.

Les mer om våre tjenester HER.

 

Hvordan jobber vi?
For oss i Kjentfolk er fleksibilitet et nøkkelord. Vi er lyttende, serviceinnstilte, løsningsorienterte og vårt mål er alltid å levere fantastiske arrangement og opplevelser for våre kunder som gir varige verdier og minner. I utformingen av et arrangement er først og fremst en god behovsanalyse avgjørende for å sikre at arrangementet gir ønsket effekt og treffer målgruppen. I forbindelse med detaljplanlegging og gjennomføring er vi seriøse og svært grundige i alt vi gjør og sikkerheten har alltid vårt største fokus.
Hos oss har du som kunde en fast kontaktperson, en erfaren prosjektleder som følger dine arrangement helt fra idé til evaluering for å sikre at hver en minste detalj blir som avtalt på forhånd.

 

Bærekraftige eventer

Når det gjelder å sørge for et mest mulig miljøvennlig event, er det to begreper som er helt sentrale hos Kjentfolk: Inspirasjon og dokumentasjon.

Inspirasjon: Kjentfolk er sertifisert som Miljøfyrtårn, og vi følger best practice for å beskytte miljøet både lokalt og globalt. Dette betyr at vi i våre egne prosesser følger innarbeidede rutiner for å skape minst mulig miljøavtrykk, samtidig som vi har kompetanse til å veilede våre kunder til å ta riktige valg.

Bærekraft handler om alt fra klidesortering til å planlegge transportbehovet for å fremme miljøvennlige reiser. Det handler om alt fra å minimere bruken av engangsartikler til å legge til rette for kortreist mat.

Dokumentasjon: Gode intensjoner kombineres med dokumentasjon av faktisk miljøavtrykk. For hvert event fyller prosjektelederne ut en egen Miljøfyrtårn-sjekkliste. Denne benyttes til intern og ekstern bevisstgjøring.

For eventer vi har ansvaret for fører vi CemaSys ́ klimaregnskap i hht. ISO 14064. Innkjøp av beregnede CO2-kvoter resulterer i et Cemasys-sertifikat om at vi er klimakompensert.

Dokumentasjonen gjøres tilgjengelig for våre kunder. Det er altså med god bærekraft-samvittighet du kan bestille ditt neste event hos oss!

 

Våre verdier