Aktiviteter og teambuilding for bedrifter

Sun Power

Sun Power er en innovativ aktivitet, der bærekraft og miljø står i fokus.

Lagene skal bygge et hus med et strømdrevet pumpesystem som skal drives av solcellepaneler. Målet er å produsere mest mulig strøm og deretter pumpe vann fra en beholder til takbassenget.

Hvert lag får utdelt materialer og verktøy som trengs for å kunne bygge deres eget og unike, bærekraftige hus. Lagene må tegne huset ut ifra de materialene som finnes. Planleggingen er viktig i denne fasen for å få mest mulig energi fra solcellepanelet.