Ekte læring

Kjetil Hasselberg

Knapt noe er så deilig og motiverende som å skape noe sammen med andre.

I foredraget «Deilig Er Jobben» går Kjetil Hasselberg både vitenskapelig og humoristisk til verks når han viser hva som gjør noen arbeidsfellesskap mer harmoniske og produktive enn andre. Underveis tar han også et selvironisk tilbakeblikk på egne kreative innspill og prosjekter.

I foredraget «Best når det selger» forklarer Kjetil på en humoristisk måte hvordan selgere kan være gode og omsorgsfulle pedagoger i alt fra kundemøter til «kalde telefoner».

Kjetil formidler hvordan du tilpasser deg de personlighetstypene du møter, og hvordan ekte interesse for og stolthet av ditt eget produkt bidrar til en ekte dialog med kunden.

 

Kjetil Hasselberg er en komiker som har spredt mye glede til de norske hjem gjennom sine innslag i bl.a. Senkveld, Kjetil & Kjartan Show, Påskenøtter, radio-innslag m.m.

Han er utdannet lektor i språkfag (Cand.philol) og har også bedriftsøkonomi i sin fagkrets. Han er også kjent for sitt arbeid mot mobbing, og er grunnlegger av et av Nordens største skoleprogram, Trivselsleder.