Ekte læring

La overflatisk og kortvarig læring forbli historie. Kjentfolk bidrar til å sikre dybdeforståelse og endring i deltagernes praksis. Siden det også er en klar sammenheng mellom god jobbopplæring og generell jobbtilfredshet (1), har din bedrift alt å vinne.

Hvis de ansatte går tilbake på jobb uten økt kompetanse eller læring, gir dessuten den faglige delen av eventet i seg selv ingen avkastning/ROI (return on investment). Kun opplæring som fører til konkrete og varige endringer i deltagernes praksis, resulterer i positiv avkastning på event-investeringen (2).

Et samarbeid med Kjentfolk om innhold på seminarer sikrer at bedriften:
– har tydelige kompetansemål for de ansatte
– gjennomfører opplæring i tråd med forskningsbaserte, pedagogiske metoder
– kartlegger reell kompetanseheving som følge av eventet

Kjentfolks pedagogiske bidrag til opplæring og kompetanseheving begrenser seg ikke til eventer, men tilbys som generell konsulentbistand til bedrifter.

Kjentfolk har drevne pedagoger på laget:

Kjetil Hasselberg har lang erfaring innen undervisning som lektor og rektor. Han har praktisk-pedagogisk utdanning fra UiO, og han har med-grunnlagt et av Nordens største skoleprogrammer, «Trivselsleder»


Lage Thune er utdannet pedagog og har 30 år bak seg som musiker, produsent og multimedia-forfatter. Han er opptatt av teknologi, samfunnsutvikling og hvordan man skaper lærende organisasjoner.

Aktiv læring
Det skal mye til å endre vår hjerne slik at vi går bort fra de innøvde rutinene våre og begynner å benytte nye metoder i praksis. For at de nye metodene skal bli intuitive – altså naturlig å bruke, handler det først om praktisk utprøving, og deretter om trening, trening og atter trening (3).

Tre læringsscenarier…
…hvorav det ene gir vesentlig større sannsynlighet for endring i praksis, og dermed positiv event-ROI, enn de to andre:

Scenario 1: Deltagerne hører om drillen

«Nå skal jeg fortelle dere om den nye drillen dere skal selge…»

Scenario 2: Deltagerne ser og hører om drillen

«Her ser dere den nye drillen dere skal selge, og nå skal jeg fortelle dere om den…»

Scenario 3: Deltagerne ser, hører om og prøver ut drillen

«Prøv ut og forklar drillen for hverandre. Kikk på notatene deres underveis for å få med de viktigste tekniske dataene vi snakket om innledningsvis.»

«Etterpå er dere selger og kunde: Forklar hva som skiller drillen fra andre driller. Legg også inn de generelle kjøpsfordelene dere kjenner til fra før: 30 dagers åpen returrett, tre års garanti og mulighet for kredittkjøp.»

Prioriterte læringsbehov
Opplæringen bør i størst mulig grad – både innholdsmessig og metodisk – ta utgangspunkt i de enkelte deltagernes forkunnskaper. Det koster penger å ta personer ut av jobben for å lære dem opp i noe de enten allerede kan, ikke har behov for å kunne eller ikke har forkunnskaper nok til å lære seg med det pedagogiske tilbudet som blir gitt.

Opplæring på eventer er litt for ofte basert på kunnskapsformidling som ikke medfører stor sannsynlighet for kompetanseheving. Færre enn 10% av dem som lytter passivt til foredrag og forelesninger anses å få med seg det som foreleses (4).

Referansene:
1. Steven W. Schmidt: East Carolina University, USA, metastudie 2007: “The relationship between satisfaction with workplace training and overall job satisfaction”
2. www.eventROI.org, 2018
3. Carol Dweck: Mindset. 2006
4. Journal of Science Education and Technology, 5/5-07: «Comparing Students’ and Experts’ Understanding of the Content of a Lecture.»

* * *

Edutainment
Felles gjennomgang og presentasjoner må være så levende og visuelle som mulig. Kjentfolk har lang erfaring med edutainment der vi kombinerer læring og underholdning.

Les mer om edutainment her!

Faginnhold
Kjentfolk AS har siden år 2000 høstet bred erfaring innen leveranser av faginnhold til konferanser. Gjennom vårt betydelige nettverk av norske og utenlandske foredragsholdere innen en rekke ulike fag- og kompetanseområder tar vi på oss å skaffe rett faginnhold – til rett pris – for din konferanse.

Les mer om faginnhold!

* * *