Konferanse og foredrag for bedrifter

Linda Hammarstrand

Linda Hammarstrand er kanskje Sveriges beste foredragsholder innen kulturbygging. Hun er en hardtarbeidende foreleser og konsulent som hjelper deg å skape og drive en attraktiv bedriftskultur som både kunder og kolleger elsker å være en del av. Det er ikke produktene eller tjenesten som skiller organisasjonene i dag – det er hvordan du håndterer det. Det er kulturen. Linda Hammarstrand viser hvordan du bygger og driver et sterkt merke. Hvordan skaper vi en engasjert bedriftskultur? Organisasjoner som klarer å gå fra «hvorfor» til «hvordan» karakteriserer de virkelige vinnerne.

 

Spørsmål som Linda Hammarstrand kan ta opp under et foredrag:

– Hvordan får du dine ansatte til å føle medansvar?

– Hvilke verdier er kjernen i virksomheten din, og hvordan blir de fulgt i praksis?

– Hvordan motiverer du deg selv – og andre?

– Hvordan får du alle til å serve hverandre i «stafetten»?

Å jobbe sammen – ikke bare på samme tid er en filosofi Linda vil dele!