Konferanse og foredrag for bedrifter

Hanne Kristin Rohde

Foredrag om bedre lederskap

Alle bedrifter og organisasjoner, offentlige som private, store, små og frivillige ønsker å være suverene innen sitt område. For at bedriften skal bli 10 prosent bedre, må ALLE – inkludert lederne- bli ti prosent bedre.

Hanne Kristin Rohndes foredrag handler om HVORDAN dette gjøres.

Det er ikke vanskelig å fokusere negativt i dagens verdensbilde.
Likevel har hun beholdt troen på dugnadens samlede kraft.
Fordi det skaper lys og håp.
Fordi følelser påvirker oss i like stor grad som fornuften.
Det er altså veien til både resultater og helse.

Som leder gjennom 20 år evnet hun heldigvis å forstå betydningen av å være nysgjerrig på hvordan et annet menneske har det.
Hvert eneste individ ser samfunnet, bedriften og seg selv fra sitt eget ståsted.
Derfor blir opplevelsen og fortellingen ulikt farget. Derfor må lederen evne tilpasset lederskap.

Ledelse er ingen forfremmelse, men et valg.
Ledelse er et livslangt selvutviklingsprosjekt.
Lederen må ha både evne og vilje til å utvikle SEG.

Foredrag om ledelse og etikk, Hanne Kristin skreddersyr alle sine foredrag.

Hanne Kristin har jobbet i politiet i 25 år, de 5 første årene som politiadvokat, de siste 20 årene som leder. I 11 av disse årene i toppledersjiktet.