Edutainment

Francois Sibbald

Francois har vært aktiv som entertainer, foredragsholder, motivator og konferansier i næringslivet siden 1996 og har en unik erfaring i bransjen.

I tillegg til sin lange erfaring fra bransjen har Francois Sibbald 7 årig høgskoleutdanning innen språk, kommunikasjon og pedagogikk. Han snakker norsk, nederlandsk, tysk, engelsk og fransk.

Sibbald har bevisst konsentrert seg om bedriftsmarkedet grunnet overraskelsesmomentet i sine opptredener og har derfor holdt seg unna rampelyset. Han har underholdt forsamlinger av ulik størrelse. Francois har gjennom årene bevist at latteren sitter løst når han er på scenen – enten det er 30 eller 5000 publikummere i salen.

Feltene han beveger seg innom er alt fra edutainment innen holdningsskapende arbeid, bedriftskultur og motivasjon, til skjult teater, teambuilding og standup.

Et særdeles etterspurt innslag under konferanser og faglige samlinger er hans humoristiske foredrag. Han gir seg ut for å være utenlandsk ekspert innen et aktuelt tema som flettes inn i det faglige programmet og holder et foredrag som vil få forsamlingen til å le, ta notater og bli grundig lurt. Svært ofte går Francois over i konferansierrollen etter sitt foredrag for å krydre den øvrige delen av konferansen med sine verbale krumspring.

Vi anbefaler et møte tidlig i planleggingen av arrangementet, da det i denne prosessen ofte dukker opp spennende vinklinger og bruksområder hvor han kan bidra.

En garantert suksess!