Edutainment

Edutainment Konferanse

I dagens konferansemarked er det viktig å stikke seg ut på en positiv måte. Publikum blir stadig bedre vant og mer kvalitetsbevisst. Når du arrangerer en konferanse investerer du i menneskers tid.

I denne sammenhengen kan man ikke lenger tillate seg å gjøre en lite gjennomtenkt investering. Det er mange hensyn som må tas. Inneklima, lys, lokalets utforming, lyd og scenetekniske løsninger er noen av de mest nærliggende. Mulighetene er mange og resultatet slående når man for eksempel utnytter lyd, lys og røykeffekter i konferansesammenheng.

Når du i tillegg kan bruke mye av det samme utstyret til kveldens sosiale samling, blir det økonomiske aspektet også hyggelig. Kjentfolk AS satser tungt på kunnskapsformidling gjennom humoristisk læring eller edutainment. Vi har noen av Norges beste foredragsholdere i vårt kontaktnett. Hos oss finner du alt fra rene edutainere til artister som holder musikalske foredrag eller artister som driver skjult teater.

Som oftest blir resultatet av en faglig samling best når dagen styres av en profesjonell konferansier eller programleder. Også her har vi mye spennende på menyen.
Opplæring og faglig påfyll er viktig for ethvert firma og fagkonferanser er nødvendig og stadig mer utbredt. Planlegging og gjennomføring av en konferanse er både tidkrevende og ressurskrevende og det er særdeles viktig å få maksimal effekt ut av konferansen slik at deltagerne tar til seg mest mulig kunnskap og har hatt en positiv opplevelse.

Du trenger kun å kontakte oss for å dra nytte av våre erfaringer og innspill!