Konferanse og foredrag for bedrifter

Christer Olsson

Denne foredragsholderen er enestående god, og tar kjøpmenn, markedsfolk, butikkekspeditører og leverandører med storm!

Ingen salgsteknikk i verden kan erstatte Selgende personlig kommunikasjon. Selgere skal stole på kunnskap, ikke salgsteknikk. Den som vil lykkes med salg må like sin jobb og ha tiltro til seg selv og sitt produkt. Hvilken bransje jobber selgere i? Jo, i menneskebransjen. Det gjør at alle selgere bør lære seg mer om mennesker ettersom det gir dem mer kunnskap om både seg selv og kundene.

-Dropp salgsteknikken og øk kunnskapen om kundene og konkurrentene. Og om deg selv, er Christers råd til selgere.

Kommunikasjon: ”All” menneskelig aktivitet bygger på en eller annen form for kommunikasjon. Christer Olsson er derfor forundret over at så få mennesker bruker tid på å utvikle sine evner til å kommunisere. Christer sier at vi lekker det vi tenker og at det derfor er viktig å tenke på hva du tenker. Ethos Pathos er de klassiske grunnbegrepene i retorikken, men de blir ofte glemt.

Arbeidsglede – et annet ord for effektivitet. Hvilken organisasjon vil ikke ha arbeidsglede og kjennetegnes av effektivitet? Christer mener at det ikke er noen motsetning mellom disse to begrepene, snarere tvert i mot. Men man må arbeide for det. På kjøpet får man yrkesstolthet og personlig fremgang!

Arbeidsglede = effektivitet/produktivitet = fremgang