Konferanse og foredrag for bedrifter

Bjarte Myrhol

Et foredrag om hvordan man bygger en vinnerkultur – fra en mellomleders, altså Bjarte Myrhol som kaptein, ståsted.

Han belyser viktige medmenneskelige suksessfaktorer, både for enkeltindivider og som gruppe.