Sigurd Granmark

Sigurd har over 20 års erfaring som leder av norske og internasjonale selskaper. Blant annet som leder av Adidas i Norge. Hvilke emner omfavner hans foredrag? ALLE. KulTur påvirker alt vi gjør.

Stemningen i lokalene til en rekke selskaper, er nesten som man kommer inn på et bibliotek. Du senker stemmen, angrer på at du tok på deg sko med hæler og begynner å bruke en del «tegnspråk». Vi kan gjerne ha stillerom, men hele kontoret er ikke et stillerom.  Vi er mer sammen med våre kollegaer enn vår egen familie. La oss bruke denne tiden godt. La oss skape en KulTur, hvor det er høy takhøyde, dårlige forslag applauderes, hvor ledelsen forteller om sine feil og hvor latteren runger i lokalene. Det er ingen motsetninger mellom å ha det bra, og prestere bra. Det er en sammenheng.
Hva er en egentlig en prestasjonskultur? Alle snakker om det, og beskrivelsene er like mange. En prestasjonskultur er en KulTur hvor det er lett å være god. Man er ikke god på tross av kulturen, men på grunn av den. Det er lettere å være god i et selskap hvor det er en KulTur.

La oss sammen skape en KulTur, hvor vi setter pris på hverandre, på kundene, på samarbeidspartnere og på oss selv. Ikke senere, men nå. La oss sammen lage en KulTur.

Sigurd har kartlagt over 800 norske og internasjonale selskaper, i jakten på hva som skaper fantastiske organisasjoner og selskaper. Med over 100 foredrag i året er han en av de mest etterspurte foredragsholdere i Norge innen kultur, organisasjon, ledelse, digitalisering, motivasjon og det som gjør at mennesker i samspill lykkes.