Deltagerhåndtering

Kjentfolk sørger for sikker, god og profesjonell håndtering av / og logistikk for deltagere på arrangement - helt fra påmelding til hjemreise.

Vi tilbyr alt fra knirkefri innsjekk og infotags til skreddersydde og avanserte apps og websider for påmelding og informasjonsflyt i tillegg til vårt avanserte påmeldingssystem «Eventreg» som vi har spesialutviklet på bakgrunn av de erfaringer og behov vi har sett gjennom mange år i bransjen.

Eventreg
Eventreg er et avansert påmeldingssystem som tar seg av alle faser av påmelding til arrangement. Påmeldingsskjema med input på all ønsket informasjon som f.eks. navn, mobil, e-mail, navn på ledsager, overnattingsbehov, transportbehov og allergier m.m., samt tjenester som mailutsending, SMS, betalingsløsning og gruppeinndeling.

Websider
Med Eventreg i bunn utvikler vi info- og påmeldingswebsider / egne landingssider for våre kunder med ønsket webadresse, innhold og design. Enklere blir det ikke, og alt du trenger å gjøre er å sende ut en invitasjon med linken og vi tar oss av resten.

Apps
Vi tilbyr avanserte mobilbaserte apps både for iOS og Android telefoner. Vi skreddersyr og tilpasser programvaren etter kundens og arrangementets behov. Viktig informasjon, nedtelling til arrangement, push-meldinger, din påmeldingsinfo, arrangementsprogram er eksempler på innhold.