Deltagerhåndtering

Kjentfolk sørger for sikker, god og profesjonell deltagerhåndtering på arrangement - helt fra påmelding til hjemreise med vårt eget påmeldingssystem Eventreg.

Vi tilbyr alt fra knirkefri innsjekk og infotags til skreddersydde og avanserte apps og websider for påmelding og informasjonsflyt i tillegg til vårt avanserte påmeldingssystem «Eventreg» som vi har spesialutviklet på bakgrunn av de erfaringer og behov vi har sett gjennom mange år i bransjen.

 

Eventreg
Eventreg er et avansert påmeldingssystem som tar seg av alle faser av påmelding til arrangement. Med Eventreg som base utvikler vi info- og påmeldingswebsider / egne landingssider for våre kunder med ønsket webadresse, innhold og design.  Påmeldingsskjema med input på all ønsket praktisk informasjon som f.eks. navn, mobil, e-mail, navn på ledsager, overnattingsbehov, transportbehov og allergier m.m., samt tjenester som mailutsending, SMS, betalingsløsning  m.m.

Systemet brukes i dag til alt fra enkle frokostmøter for firmaer til noen av landets største messer, festivaler og konferanser.

 

Faglig input til konferanser/fagdager
Systemet er også rigget for å kunne brukes til å stille spørsmål og f.eks. å få faglig input fra de ansatte til selskapets fagdag. Ikke alle deltagere vil rekke opp hånda i en stor forsamling. Men å la deltageren gi sine innspill, meninger og ideer i forkant av arrangementet har vi mange eksempler på at har gitt grobunn for fantastisk givende fagdager. Nettopp på grunn av at det er i forkant og tas tak i, isteden for i etterkant (og ligger i skuffen til neste års samling?) øker opplevelsen av å bidra for deltageren. Snakk med oss om smarte løsninger her.

 

Gruppeinndeling
Her finnes også løsninger for gruppeinndelingen, til f.eks. breakoutsessions på fagdager eller konferanser. Det kan man gjøre enten når man melder seg på, eller etter at alle har meldt seg på. Altså må ikke programmet være spikret i detalj før påmeldingen starter.

Kommunikasjon
En populær tjeneste i Eventreg er at vi kan kommunisere til deltagerne via SMS og epost. Å sende en hyggelig påminnelse på SMS en uke for avreise, i forkant av en middag, med dagens program etc. er noe som øker bevisstheten rundt det som skal skje. De fleste av oss er bare en armlengde unna mobilen til enhver tid, og SMS er en rask måte å få ut budskapet på. Vi ser at noshow synker og oppmøtepresisjonen øker der vi sender SMS med nøkkelelementer i programmet.

 

Arrangementsdag – innsjekk
Vi har den nyeste og raskeste teknologien på trykking av navneskilt onsite. Dvs at deltageren kommer med sin QR-kode som ble sendt på SMS ved påmelding, skanner QR-koden og tre sekunder senere er deltagerkortet ferdig printet. Dette sikrer full oversikt over noshow, mulighet til å skanne inn og ut av. f.eks. messeområder. Det er også mulig å ha f.eks. digitale bonger i kortet til eventer der det er aktuelt, typisk på firmasamlinger, kickoff, etc.

Systemet kan også brukes uten trykking av navneskilt. Deltagerlisten eksporteres til Excel og man kan manuelt krysse av, gi til booking på hotell, allergier til kjøkken etc.

Billettering og betaling
Vi har også utviklet en fullskala billetterings- og betalingsløsning i Eventreg. Dette skreddersys etter behov med produkter man kan handle. En festival kan selge flere type billetter, dagspass, helgepass etc. Man kan legge til produkter som overnatting, bespisning etc og få alt i handlekurven. For et firmaarrangment kan det være at man tilby oppgradering av rom mot et tillegg, valg av aktiviteter mot tillegg etc. Etter bekreftelse gjøres det opp med kort i nettløsningen.

Faktura kan også utstedes om det er ønskelig.

Apps
Vi tilbyr avanserte mobilbaserte apps både for iOS og Android telefoner. Vi skreddersyr og tilpasser programvaren etter kundens og arrangementets behov. Viktig informasjon, nedtelling til arrangement, push-meldinger, din påmeldingsinfo, arrangementsprogram er eksempler på innhold. Et online program sikrer at det hele tiden er oppdatert, og at man kan foreta justeringer helt inntil programstart.

Deling av bilder, å «like» og kommentere bilder er noe det fleste kjenner til fra sosiale medier. Mange kunder ønsker ikke at det deles bilder fra lukkede arrangementer. Derfor har vi i appen laget mulighet for at man kan dele, like og kommentere bilder med de andre deltagerne på arrangementet, som et lukket sosialt medie.

Appen er også populær å bruke som et oppbyggende element frem til arrangementet. Med quiz, videoer, bli-kjent-leker etc. er appen noe som gjør at arrangementet lever før, under og etter selve gjennomføringsdagene.

Evaluering
Etter arrangementet kan man sende ut evalueringsskjema til deltagerne via Eventreg. Her kan man svare på spørsmål i fritekst eller polling 1 til 6. Dette kan vi gjøre rett etter arrangement mens inntrykkene er ferske.

 

 

En komplett deltagerhåndtering / påmeldingssystem der alle elementer skreddersys til akkurat ditt arrangement.

 

Har du ansvaret for arrangementer, møter etc. i din bedrift og ønsker å sette opp egne påmeldingssider i eventreg selv? Snakk med oss om å bli Pro-bruker.