Læring og kompetanse

Et samarbeid med Kjentfolk om innhold på seminarer sikrer at bedriften:

• har tydelige kompetansemål for hver enkelt ansatt
• gjennomfører opplæring i tråd med forskningsbaserte, pedagogiske metoder
• kartlegger reell kompetanseheving under og etter eventet

Hvis de ansatte går tilbake på jobb uten økt kompetanse eller læring, gir den faglige delen av eventet i seg selv ingen avkastning/ROI (return on investment). Kun opplæring som fører til konkrete og varige endringer i deltagernes praksis, resulterer i positiv avkastning på event-investeringen.

Vi må bruke flere sanser og delta aktivt i vår egen læring for å oppnå best mulige resultater.

Prioriterte læringsbehov

Deltagere i opplæring – for eksempel på et event – har forskjellige forkunnskaper og forskjellige læringsbehov. En viktig begrunnelse for å kartlegge de ansattes forkunnskaper, er også at ny læring bygger på eksisterende kunnskaper.

Vi i Kjentfolk bistår bedriften med konkret tilrettelegging og kartlegging av de ansattes behov for kompetanseheving.

Edutainment
Felles gjennomgang og presentasjoner må være så levende og visuelle som mulig. Kjentfolk har lang erfaring med edutainment der vi kombinerer læring og underholdning.

Les mer om edutainment her!