Edutainment

Ole Paus

Denne mannen går aldri av moten og er en av Norges mest fargerike og folkekjære artister. I årtier har Ole Paus underholdt i hver en liten avkrok av vårt langstrakte land.

Utover å ytre sine meninger i musikkform, er også Paus en fantastisk forfatter og dyktig foredragsholder. Gjennom flere kronikker og innlegg har han satt seg selv i skuddlinjen for kritikk, men som den nøyaktige og tankevekkende personen han er, er det ennå ingen som har greid å målbinde ham.

Grunnkonseptet til Ole er å bruke tanker, kunnskap og opplevelser fra over seksti år på jorden til å kaste et nytt og annerledes lys over dagen i dag og stedet vi befinner oss på.

Ole tar alltid utgangspunkt i det aktuelle publikum og den aktuelle dagen, og henter elementer fra både konsert-, kåseri- og stand up-formen. Hensikten er å bruke eget liv og egne iakttakelser til å bevege hver enkelt tilstedeværende til å erkjenne at vi er barn av den samme hverdagen. Satire og poesi er bare to forskjellige måter å lyssette den samme virkeligheten på.

Ole innehar et stort repertoar og et unikt talent, – og han er en svært allsidig artist. I tillegg til å bookes til konserter, holder han et fantastisk musikalsk foredrag, samt at han gjør en utmerket jobb som konferansier.